End Google Tag Manager End Google Tag Manager (noscript)

19 listopada 2020

godzina 18:00

Prelegenci

Witold Owczarek

Prof. dr hab. n. med.

Andrzej Kawecki

Prof. dr hab. n. med.

Piotr Rutkowski

Prof. dr hab. n. med.

Dariusz Nejc

Prof. dr hab. n. med.

Prof. Witold Owczarek

Diagnostyka raka kolczystokomórkowego skóry

Prof. Andrzej Kawecki, Prof. Piotr Rutkowski

Optymalna ścieżka leczenia pacjenta z miejscowo zaawansowanym i uogólnionym rakiem kolczystokomórkowym skóry, kiedy chirurgia, radioterapia lub leczenie systemowe

Prof. Dariusz Nejc

Kwalifikacja do zabiegu operacyjnego przy dużym ryzyku oszpecenia chorego i/lub utraty funkcji narządu (czy operować po raz kolejny przy wznowie miejscowej w tej samej lokalizacji)

Co trzeba wiedzieć przed zapisaniem się?

 • Udział w webinarium jest bezpłatny.
 • Tylko zapisani przez formularz użytkownicy mogą wziąć udział w wydarzeniu – link do spotkania on-line wysyłamy na adres e-mail podany w formularzu.
 • Spotkanie tylko dla osób uprawnionych do wypisywania recept lub prowadzących obrót produktami leczniczymi, posiadających NPWZ.
 • Wymagania sprzętowe: komputer, tablet lub smartfon o podstawowych parametrach technicznych, który umożliwia odtwarzanie materiałów wideo.

Dlaczego warto wziąć udział w webinarze

 • Całkowicie online i w dowolnym miejscu otrzymacie Państwo od naszego eksperta najnowsze informacje na temat aktualnie obowiązujących zaleceń.
 • Możliwość skonsultowania swoich problemów z ekspertem – spotkanie w czasie rzeczywistym z możliwością zadawania pytań z wykorzystaniem czatu.

REJESTRACJA

  Uczestnik jest proszony o podanie danych osobowych na potrzeby umożliwienia mu udziału w webinarze „RAK KOLCZYSTOKMÓRKOWY SKÓRY”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak z uwagi na cele organizacyjno-administracyjne niezbędne w celu przyjęcia i zarejestrowania zgłoszenia Uczestnika. Administratorem Danych Osobowych Uczestnika jest Organizator webinaru, tj. Sanofi-Aventis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa (dalej jako „Organizator”). Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Uczestnik ma prawo do żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz żądania ich usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania. W każdej chwili może wnieść również skargę na przetwarzanie jego danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników konferencji jest dostępna w punkcie XI Regulaminu webinaru. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.
  Jeżeli w przyszłości chciałaby/by Pani/Pan pozostać w kontakcie ze spółkami Sanofi i otrzymywać materiały edukacyjne oraz informacyjne, w tym marketingowe, w zakresie produktów Grupy Sanofi może Pani/Pan zarejestrować się w bazie kontaktowej spółek Sanofi-Aventis Sp. z o.o., Nepentes Pharma sp. z o.o., Sanofi Pasteur sp. z o.o. i Opella Healthcare Poland Sp. z o.o. (dalej jako „spółki Sanofi”), które wspólnie prowadzą bazę danych osób wykonujących zawody medyczne. W tym celu należy zaznaczyć poniższe oświadczenie. Rejestracja jest całkowicie dobrowolna. W przypadku takiej rejestracji, Pani/Pana dane osobowe zostaną wprowadzone do bazy kontaktowej spółek Sanofi. Oznacza to, że spółki Sanofi jako administratorzy będą mogły przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach kontaktowych, w tym w celu dostarczania Pani/Panu zamówionych materiałów edukacyjnych i informacyjnych. W ramach realizacji tych celów Pani/Pana dane mogą być także weryfikowane i łączone z danym uzyskiwanymi przez spółki Sanofi z rejestrów publicznych np. Centralnego Rejestru Lekarzy RP, Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą lub z profesjonalnej bazy danych OneKey, jeżeli jest Pani/Pan w niej zarejestrowana/y. Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych w bazie kontaktowej spółek Sanofi jest dostępna tutaj. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z treścią tej informacji.


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółek Sanofi materiałów edukacyjnych, informacyjnych i marketingowych za pomocą:
  Wybierz i udziel zgodę na formę kontaktu:

  Poniżej mogą Państwo zaznaczyć w jaki sposób chcą Państwo otrzymywać od spółek Sanofi materiały dedykowane dla osób wykonujących zawody medyczne. Zaznaczamy, że w przypadku komunikacji elektronicznej zgoda na kontakt mailowy, SMS/MMS/Whatsapp lub poprzez serwisy internetowe, obejmuje także wiadomości i komunikaty wyświetlane lub wysyłane automatycznie. Decyzję w zakresie zgód na kontakt za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych można zmienić w dowolnym momencie (w tym zmienić preferowaną formę kontaktu lub wycofać zgody na poszczególne kanały komunikacji), co nie będzie miało wpływu na legalność działań podejmowanych w oparciu o taką zgodę zanim została ona wycofana.
  Zgoda na profilowanie:


  Udzielenie tej zgody umożliwi spółkom Sanofi lepsze dopasowanie materiałów do Pani/Pana zainteresowań.

  Wyrażam zgodę na:
  Administratorem danych osobowych w zakresie powyżej udzielonych zgód jest PZWL Wydawnictwo Lekarskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane będą przetwarzane w celu realizacji udzielonych zgód. Wszystkie informacje dot. przetwarzania przez nas danych osobowych znajdą Państwo w polityce prywatności dostępnej[tutaj]